Kontakti

JĀNIS LAURIS
Valdes priekšsēdētājs
+371 29111097
janislauris@inbox.lv


ANDRIS BRĪVULIS
Treneris
+371 29168559
andrisb55@inbox.lv
AIVARS ANIS
Treneris
+371 26152844
LAURIS ŽAGARIŅŠ
Treneris
+371 25121087
lauris.zagarins@valmierashk.lv